Návrat do školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Základní informace:

Žáci prvního stupně se do lavic vrátí 12. dubna 2021 resp. 19. dubna 2021 (dle třídy)

 • Třídy ZŠ Šenov - střed 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A přijdou do školy 12. 4. 2021

 • Třídy ZŠ Šenov - Podlesí 1.C, 2.C a 3.C přijdou do školy 12. 4. 2021

Ostatní třídy budou pokračovat v distanční výuce.

V týdnu od 19. dubna budou do školy chodit třídy 1.B, 2.B, 2.D, 3.B, 4.B, 4.C, 5.B a 5.C.

Školní družina

 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin

Ranní družina

 • není možná z organizačních důvodů (míchání žáků různých tříd)

Testování před vyučováním

 • pondělí a čtvrtek

 • děti přijdou do školy a otestují se

Vyučování

 • děti, které chodí do školy, se budou vyučovat podle rozvrhu prezenční výuky platného od 01. 09. 2020, ostatní pak podle rozvrhu distanční výuky

Stravování

 • ve školní jídelně podle skupin a podle daného rozpisu

 • přihlášeny budou obědy všem dětem na prezenční výuce, které se ve škole běžně stravují

Individuální konzultace

 • pokračují bez omezení pro všechny žáky, kteří jsou na on-line výuce, žáci se netestují

Hygienické pokyny

 • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)

 • žáci nosí chirurgické roušky (kromě pobytu venku, kde jsou v odstupu dvou metrů), učitelé nosí respirátory.

 • testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek

 • v případě, že žák přijde do školy dnech testování pozdě, bude otestován při příchodu - bez negativního testu nesmí vstoupit do výuky

 • je doporučováno časté mytí rukou a dezinfekce

 • ve třídách bude intenzivně větráno - doporučujeme teplé oblečení

 • je doporučováno používání jednorázových kapesníků

 • žáci budou mít část výuky venku

 • je doporučován rozestup mezi žáky

 • bude vyžadována osobní odpovědnost za dodržování pravidel

priloha_892342362_0_testovani_diagram.pdf

Co to znamená pro naši školu:

 • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání, poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – tj. posílání týdenních plánů.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 • Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 • Veškeré informace ohledně nástupu do školy Vám sdělí třídní učitelé (přes Komens), tzn. čas nástupu, rozvrh, harmonogram testování a další informace související s nástupem. Žáky před školou vyzvedává TU, který žáky organizuje a vyzvedává je. Budou rozvrhnuty časy příchodů žáků (ročníků ). V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte a kontaktujte třídního učitele.

Další informace:


Informace pro rodiče: ZDE

Informace pro žáky: ZDE

Nejčastější dotazy: ZDE