Důležité informace pro rodiče! (rozbalit)

Milí rodiče a přátelé školy,

všichni jsme si asi tak nějak mysleli, že bude letošní podzimní situace klidnější a přehlednější. No, zase se učíme za pochodu novým věcem a jsme opět závislí na opožděných a občas i zmatených informacích. Věřte, že ani tentokrát není chyba na vašem, ani na našem přijímači.

Stále proto platí :

 • Neposílejte do školy děti s příznaky respiračních, chřipkových a jiných onemocnění (občas nelze rozpoznat od covidu) a se zvýšenou teplotou.

 • Neposílejte do školy děti, je-li rodina v karanténě nebo člen rodiny je covid pozitivní nebo dítě bylo v kontaktu s covid pozitivním člověkem. Případně tedy až po testu a nebo po rozhodnutí KHS.

 • Pokud je dítě prokazatelně covid pozitivní, neprodleně informujte TU.

Znovu jsou rodiče a škola navzájem propojeni daleko více, než jsme byli léta zvyklí. Pro nás i pro vás současné stavy znamenají častější komunikaci, dopisování si, sdílení informací, každodenní kontroly zpráv a pošty.

Prosíme vás o pokračování této spolupráce, abychom se v tom ani my, a ani vy neutopili.

Věříme, že se snad vše uklidní a podzimní vlny budou skutečně poslední TEČKOU…


Vedení a pedagogové ZŠ

Systém Bakaláři
Důležité informace
Aktuality - nové události
Kontakty
Školní dokumenty
Školní družina
Školní jídelna
Škola na Podlesí

21/11/2021 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 proběhne v naší škole screeningové testování a to na stejném principu jako testování v září 2021.

Kdo nebude testován:

 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

 • Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).  

Postup školy při odmítnutí testování:

 • V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, bude organizace postupovat podle níže uvedeného doporučení MZČR.

Citace z manuálu:

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků).

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení: ­

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, ­

 • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, ­

 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, ­

 • při konzumaci potravin a pokrmů, včetně nápojů, musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

Způsob výuky v případě pozitivního výsledku testu ve třídě

 1. Od zjištění pozitivního antigenního testu v dané třídě probíhá dále prezenční výuka dle platného rozvrhu. Škola zajistí příslušná hygienická opatření.

 2. V případě následného potvrzení pozitivního PCR testu (informace zákonného zástupce žáka) probíhá až do doby nařízení karantény KHS MSK prezenční výuka dle platného rozvrhu.

 3. Po sdělení KHS MSK ve věci karantény pro danou třídu bude realizována distanční výuka prostřednictvím Google Classroom učebna dle rozvrhu, který bude dané třídě sdělen třídním učitelem.


Veškeré informace: ZDE

Vyzkoušejte (konečně) naši novou mobilní aplikaci e-Strava! K dispozici ve Vašem mobilním obchodě.